Make your own free website on Tripod.com

М���СТИРИТЕ В БЪЛГ�РИЯ

!  Q X T   

СТ�ВРОПИГ�Л�И

ВИДИ�СК� ЕП�РХИЯ

ВР�Ч��СК� ЕП�РХИЯ

ЛОВЧ��СК� ЕП�РХИЯ

ВЕЛИКОТЪР�ОВСК� ЕП�РХИЯ

ДОРОСТОЛСК� И ЧЕРВЕ�СК� ЕП�РХИЯ

Варнен�ка и пре�лав�ка епархи�

СЛИВЕ�СК� ЕП�РХИЯ

СТ�РОЗ�ГОРСК� ЕП�РХИЯ

ПЛОВДИВСК� ЕП�РХИЯ

�ЕВРОКОПСК� ЕП�РХИЯ

СОФИЙСК� ЕП�РХИЯ


СТ�ВРОПИГ�Л�И М���СТИРИ /ПОД ПРЯК�Т� ЮРИСДИКЦИЯ �� СВ.СИ�ОД/

1. Бачков�ки мана�тир "У�пение Богородично", о�нован 11 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 15 авгу�т, � а�змо.
2. Рил�ки мана�тир "Св.Иван Рил�ки", о�нован 10 век, дей�тващ, мьжки, храмов празник 19 откомври, � а�змо.
3.Тро�н�ки мана�тир "У�пение Богородично", о�нован 16 век,дей�тващ, мъжки, храмов празник 15 авгу�т,


ВИДИ�СК� ЕП�РХИЯ

4 . �лбутин�ки �кален мана�тир /�. Раброво/, 13 век, недей�тващ, храмов празник на Второ Възкре�ение /подвижен/, Кул�ка духовна оkoли�
5 . Бру�ар�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 19 век, дей�тващ без мона�и, храмов празник 8 ноемри, Лом�ка духовна околи�.
6. Добридол�ки мана�тир "Св.Троица", 19 век, дей�тващ, мъжки,храмов празник на Петде�етница /подвижен/, � а�змо, Лом�ка духовна окли�,
7. Извор�ки мана�тир "У�пение Богородично", 12 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 15 авгу�т, � а�змо, Видин�ка духовна околи�.
8. Кли�ур�ки мана�тир "Св.Св.Кирил и Методий", -12 век, обновен 18 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 11 май, � а�змо, Берков�ка духовна околи�.
9. Лопушан�ки мана�тир "Св.Йоан Предтеча", 10 век, обновен 19 век, деи�тващ, мъжки, храмов празник 7 �нуари, Берков�ка духовна околи�.
10. Раковишки мана�тир "Св.Троица", 10-11 век, обновен 19 век, деи�тващ, мъжки, храмов празник на Петде�етница /подвижен/, Кул�ка духовна околи�.
11. Чипров�ки /Жележнишки/ мана�тир "Св.Иван Рил�ки", 10 век, обновен 17 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 19 октомври, Берков�ка духовна околи�.


ВР�Ч��СК� ЕП�РХИЯ

12. Би�трецки мана�тир "Св.Иван Рил�ки" /кв.Би�трец, Враца/, 16 век, обовен 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 19 октомври, врачан�ка духовна околи�.
13. Градешнишки мана�тир "Св.Йоан Предтеча", 16 век, дей�тващ, мона�и, храмов празник 7 �нуари, Врачан�ка духовна околи�.
14. Долнобешовишки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 12 век, обновен 17 век, недей�тващ, храмов празник 8 ноември, Врачан�ка духовна околи�.
15. Мътнишки мана�тир "Св.�иколай", 17 век, недей�тващ, храмов празник 6 декември, Врачан�ка духовна околи�.
16.Струпецки мана�тир "Св.Пророк Или�", 16 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 20 юли, Врачан�ка духовна околи�.
17. Черепишки мана�тир "У�пение Богородично", 14 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 15 авгу�т, Врачан�ка духовна околи�.


ЛОВЧ��СК� ЕП�РХИЯ

18. Ботевград�ки мана�тир "Рожде�тво Богородично" / �ъщо и "Зелин /, 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 8 �ептември,Ботевград�ка духовна околи�.
19.Врачешки мана�тир "Св.40 мъченици", 13 век, обновен 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 9 март, Ботевград�ка духовна околи�.
20.Гложен�ки мана�тир "Св.Георги Победоно�ец", 13 век, дей�тващ ,мъжки, храмов празник 5 Mай,Тетевен�ка духовна околи�.
21 .Етропол�ки мана�тир "Св.Троица", 12 век ,дей�тващ, мъжки храмов празник на Петде�етница /подвижен/, Ботевград�ка духовна околи�.
22.Златишки мана�тир "Св.Възне�ение Го�подне", 19 век,недей�тващ, храмов празник на 40-ти� ден от Възкре�ение Хри�тово .Пирдоп�ка духовна околи�.
23. �ово�ел�ки мана�тир "Св.Троица", 18 век, дей�тващ, девиче�ки храмов празник на Петде�етница /подвижен/, Тро�н�ка духовна околи�.
24.Правешки мана�тир "Св.Теодор Тирон", 19 век, дей�тващ, мъжки храмов празник 17 февруари, Ботевград�ка духовна околи�.
25. Скравен�ки мана�тир "Св.�иколай", 19 век, недей�тващ, храмов празник 6 декември, Ботевград�ка духовна околи�.
26.Скравен�ки мана�тир "Св.Преображение", 19 век, недей�тващ ,храмов празник 6 авгу�т, Ботевград�ка духовна околи�.
27. Сливешки мана�тир "Рожде�тво Богородично", 12 век, недей�тващ, храмов празник 8 �ептември, Ловчан�ка духовна околи�.
28Тетевен�ки мана�тир "Св.Пророк Или�", 11 век, недей�тващ, храмов празник 20 юли, Тетевен�ка духовна околи�.
29Чекотин�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 14 век, обновен 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 8 ноември, Ботевград�ка
духовна околи�.

ВЕЛИКОТЪР�ОВСК� ЕП�РХИЯ

Желаете ли да разгледате карта на мана�тирите около Велико Търново ?

30. �рбанашки мана�тир "Св.Богородица", 13 век, обновен 17 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 15 авгу�т, Великотърнов�ка духовна околи�.
31. �рбанашки мана�тир "Св.�икола", 13 век, обновен 17 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 6 декември, Великотърнов�ка духовна околи�.
32. Батошев�ки мана�тир "Въведение Богородично", 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 21 ноември, Севлиев�ка духовна околи�.
33. Батошев�ки мана�тир "У�пение Богородично", 13 век, обновен 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 15 авгу�т, Севлиев�ка духовна околи�.
34. Буйньов�ки мана�тир "Св.Пророк Или�", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 20 юли, Елен�ка духовна околи�.
35. Габров�ки Сокол�ки мана�тир "У�пение Богородично", 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 15 авгу�т, Габров�ка духовна околи�.
36. Горноор�хов�ки мана�тир "Св.Пророк Или�", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 20 юли, Горноор�хов�ка духовна околи�.
37. Др�нов�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 13 век, обновен 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 8 ноември, Др�нов�ка духовна околи�.
38. Капинов�ки мана�тир "Св.�икола", 13 век, обновен 17 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 6 декември, Великотърнов�ка духовна околи�.
39. Килифарев�ки мана�тир "Рожде�тво Богородично", 14 век, обновен 18 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 8 �ептември, Великотърнов�ка духовна околи�.
40. Марин�ки мана�тир "Св.Преображение Го�подне", 20 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 6 авгу�т, Елен�ка духовна околи�.
41. Мердан�ки мана�тир "Св.40 мъченици", 13 век, обновен 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 9 март, Великотърнов�ка духовна околи�.
42. Патриарше�ки мана�тир "Св.Троица", 13 век, обновен 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник на Петде�етница /подвижен/, � а�змо, Великотърнов�ка духовна околи�.
43. Петропавлов�ки мана�тир /Л��ков�ки мана�тир "Св.Петър и Павел"/, 12 век, обновен 17 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 29 юни, Горноор�хов�ка духовна околи�.
44. Плаков�ки мана�тир "Св.Пророк Или�", 13 век, обновен 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 20 юли, Великотърнов�ка духовна околи�.
45. Преображен�ки мана�тир, 14 век, обновен 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 6 авгу�т, Великотърнов�ка духовна околи�.
46. При�ов�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 12 век, обновен 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 8 ноември, Великотърнов�ка духовна околи�.
47. При�ов�ки мана�тир "Св.Пантелеймон", 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 27 юли, Великотърнов�ка духовна околи�.
48. Свищов�ки мана�тир "Св.�п.Петър и Павел", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 29 юни, Свищов�ка духовна околи�.
49. Свищов�ки мана�тир "Св.Богородица", 14 век, обновен 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 15 авгу�т, Свищов�ка духовна околи�.

ДОРОСТОЛСК� И ЧЕРВЕ�СК� ЕП�РХИЯ

50. �йдимир�ки мана�тир "Покров Богородичен", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 1 октомври, Сили�трен�ка духовна околи�.
51. Ба�арбов�ки �кален мана�тир "Св.Димитър Ба�арбов�ки", 13 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 27 октоври, Ру�ен�ка духовна околи�.
52. Иванов�ки �кален мана�тир, 12 век, недей�тващ, паметник на културата - Ю�ЕСКО, Ру�ен�ка духовна околи�.
53. �.Каменци - мана�тир "Възне�ение Го�подне", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник на Възне�ение /подвижен/, Сили�трен�ка духовна околи�.
54. �.Каран Върбовка - мана�тир "Св.Марина", 16 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 17 юли, Ру�ен�ка духовна околи�, � а�змо.
55. Копривецки мана�тир "Св.Петка", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 14 октомври, Ру�ен�ка духовна околи�.
56. С�нов�ки мана�тир "Св.Марина", 20 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 17 юли, Тутракан�ка духовна коли�, � а�змо.

Варнен�ка и пре�лав�ка епархи�

57. �ладжа мана�тир "Св.Троица", 12 век, недей�тващ, �кален,
храмов празник на Петде�етница /подвижен/, Варнен�ка духовна
околи�.
58.гр.Варна - мана�тир "Св.Кон�тантин и Елена", 18 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 21 май, Варнен�ка духовна околи�.
59.Златарев�ки мана�тир "Св.Петър и Павел", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 29 юни, Шумен�ка духовна околи�.
60.Пре�лав�ки мана�тир "Св.Св.Кирил и Методий", 9 век, недей�тващ, храмов празник 11 май, Шумен�ка духовна околи�.

СЛИВЕ�СК� ЕП�РХИЯ

61.Бакаджик- мана�тир "Св.�лек�андър �ев�ки", 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 23 ноември, Ямбол�ка духовна околи�.
62.Гол�мобуков�ки мана�тир "Живоприемний източник", 12 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник Светли Петък/подвижен/, � а�змо, Бурга�ка духовна околи�.
63.�.Горно Езерово- мана�тир "Св.Богородица", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 15 авгу�т, � а�змо, Бурга�ка духовна околи�.
64.�.Кабиле - мана�тир "Рожде�тво Богородично", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 8 �ептември, Ямбол�ка духовна околи�, � а�змо.
65.Поморий�ки мана�тир "Св.Георги Победоно�ец", 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 6 май, Бурга�ка духовна околи�.
66.�.Сотир� - мана�тир "Св.Петка", 14 век, недей�тващ, храмов празник 14 октомври, Сливен�ка духовна околи�.
67.У�трем�ки мана�тир "Св.Троица", 18 век, дей�тващ, девиче�ки , храмов празник на Петде�етница /подвижен/, Тополовград�ка духовна околи�.


СТ�РОЗ�ГОРСК� ЕП�РХИЯ


68.Казанлъшки мана�тир "Въведение Богородично", 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 21 ноември, Казанлъшка духовна околи�.
69.Мъглишки мана�тир "Св.�иколай Мирликий�ки", обновен 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 6 декември, Казанлъшка духовна околи�.
70.Чирпан�ки мана�тир "Св.�тана�ий Велики" /�ъщо и "Златна ливада"/, 14 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 2 май, Чирпан�ка духовна околи�.


ПЛОВДИВСК� ЕП�РХИЯ


71.�рапов�ки мана�тир "Св.�едел�", 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 7 юли, ��еновград�ка духовна околи�.
72.Баткун�ки мана�тир "Св.Петър и Павел" /�.Паталеница/, 14 век, обновен 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 29 юни, Пазарджишка духовна околи�.
73.�.Белащица - мана�тир "Св.Георги Победоно�ец", 18 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 6 май , Пловдив�ка духовна околи�.
74.Белочерков�ки мана�тир "Св.Петър и Павел", 11 век, обновен 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 29 юни, Пловдив�ка духовна околи�.
75.Горноводен�ки мана�тир "Св.Кирик и Юлита", 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 15 юли, ��еновград�ка духовна околи�.
76.Ивайловград�ки мана�тир "Преображение Го�подне", 18 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 6 авгу�т, Ивайловград�ка духовна околи�.
77.Калофер�ки девиче�ки мана�тир "Въведение Богородично�19 век, дей�тващ, храмов празник 21 ноември, Карлов�ка духовна околи�.
78.Калофер�ки мъжки мана�тир "Рожде�тво Богородично", 19 век, дей�тващ, храмов празник 8 �ептември, Карлов�ка духовна околи�.
79.Калугеров�ки мана�тир "Св.�икола", 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 6 декември, Пазарджишка духовна околи�.
80.Кричим�ки мана�тир "У�пение Богородично", 13 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 15 авгу�т, Пловдив�ка духовна околи�.
81.Куклен�ки мана�тир "Св.Козма и Дам�н", 14 век, обновен, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 1 юли и 1 ноември, � а�змо Пловдив�ка духовна околи�.
82.Мулдав�ки мана�тир "Св.Петка", 13 век, обновен 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 14 октомври, ��еновград�ка духовна околи�.
83.Сопот�ки метох "Въведение Богородично", 19 век, дей�тващ, храмов празник 21 ноември, Карлов�ка духовна околи�.
84.Сопот�ки мана�тир "Св.Спа�", 14 век, обновен 18 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник на Възне�ение Го�подне/Подвижен /,Карлов�ка духовна околи�.

�ЕВРОКОПСК� ЕП�РХИЯ

85. Горнобрезнишки мана�тир "Св.Пророк Или�", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 20 юли, Сандан�ка духовна околи�.
86. Гоцеделчев�ки мана�тир "Живоприемний източник", 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник Светли петък/подвижен/, � а�змо, Гоцеделчев�ка духовна околи�.
87. Обидим�ки мана�тир "Св.Пантелеймон", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 27 юли, Разложка духовна околи�.
88. Петрички мана�тир "Св.Петка", 20 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 14 октомври, Петричка духовна околи�.
89. Рожен�ки мана�тир "Рожде�тво Богородично", 17 век, дей�тващ, Mъжки, храмов празник 8 �ептември, Сандан�ка духовна околи�.
90. гр.Сандан�ки - мана�тир "Св.Козма и Дам�н", 20 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 1 юли и 1 ноември, � а�змо, Сандан�ка духовна околи�.
91. Тро�ков�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 19 век, недей�тващ, храмов празник 8 ноември, Благоевград�ка духовна околи�.
92. Хаджидимов�ки мана�тир "Св.Георги Победоно�ец", 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 6 май, Гоцеделчев�ка духовна околи�.


СОФИЙСК� ЕП�РХИЯ

Желаете ли да разгледате карта на мана�тирите около Софи�?


93. �лин�ки мана�тир "Св. Спа�", 19 век, недей�тващ, храмов празник на Възне�ение Го�подне /подвижен/, Самоков�ка духовна околи�.
94. �.Батули� - мана�тир "Св.�икола", обновен 20 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 6 декември, Софий�ка духовна околи�.
95. Билин�ки мана�тир "Св. �рхангел Михаил", 13 век , обновен 19 век, недей�тващ, храмов празник 8 ноември, Трън�ка духовна околи�.
96. Би�тришки мана�тир "Св.Иоаким и �нна", 4 век, обновен , дей�тващ, без мона�и, храмов празник 9 �ептември, Софий�ка духовна околи�.
97. Би�тришки мана�тир "Св.Петка", 10 век, обновен 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 14 октомври, Софий�ка духовна околи�.
98. Бобошев�ки мана�тир "Св.Димитър", 9 век, обновен 15 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 26 октомври, Дупнишка духовна околи�.
99. Букуров�ки духовна околи� мана�тир "Св. Георги Победоно�ец", 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 6 май, Софий�ка духовна околи�.
100. Бухов�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 16 век, недей�тващ, храмов празник 8 ноември, Софий�ка духовна околи�.
101. Бухов�ки мана�тир "Св.Мари� Магдалена", 16 век, недей�тващ, храмов празник 22 юли, Софий�ка духовна околи�.
102. Вакарел�ки мана�тир "Св.Петка", 20 век, недей�тващ, храмов празник 14 октомври, Ихтиман�ка духовна околи�.
103. Велинов�ки мана�тир "Св.Богородица", 13 век, обновен 19 век, недей�тващ, храмов празник 15 авгу�т, Трън�ка духовна околи�.
104. Владай�ки мана�тир "Св.Петка", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 14 октомври, Софий�ка духовна околи�.
105.Връдлов�ки мана�тир "Св.Пророк Или�", 20 век, недей�тващ, храмов празник 20 юли, Софий�ка духовна околи�.
106.Герман�ки мана�тир "Св.Иван Рил�ки", 10 век, дей�тващ, мъжки,храмов празник 1 ноември, Софий�ка духовна околи�.
107.Гигин�ки мана�тир "Св.Козма и Дам�н", 18 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 1 юли и 1 ноември, Трън�ка духовна околи�.
108. �.Говедарци - мана�тир "Св.Георги Победоно�ец", 20 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 6 май, Самоков�ка духовна околи�.
109.Годечки мана�тир - � две църкви "Св.Дух" и “Св.Седмочи�леници", 20 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник Понеделник �лед Петде�етница /подвижен/ и 27 юли, Софий�ка духовна околи�.
110.�. Голеш - мана�тир "Св.�иколай Летни", 20 век, недей�тващ, в ре�тавраци�, храмов празник 9 май, Софий�ка духовна околи�.
111.Горнобогров�ки мана�тир "Св.Георги Победоно�ец", 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 6 май, Софий�ка духовна околи�.
112.Горнова�илишки мана�тир "Св.Възне�ение", 19 век, недей�тващ, храмов празник на Възне�ение Го�подне /подвижен/, Ихтиман�ка духовна околи�.
113.Гранишки мана�тир "Св.Лука", 10 век, обновен 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 18 октомври, Кю�тендил�ка духовна околи�.
114.Дивотин�ки мана�тир "Св.Троица", 13 век, обн. 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник на Петде�етница /подвижен/, Софий�ка духовна околи�.
115.Долнобан�ки мана�тир "Св.Спа�", обновен 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник Възне�ение /подвижен/, Ихтиман�ка духовна околи�.
116.Долнобогров�ки мана�тир "Св.�п.Петър и Павел", 18-19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 29 юни, Софий�ка духовна околи�.
117.Долнопа�арел�ки мана�тир "Св.�п.Петър и Павел", 19 век, недей�тващ, храмов празник 29 юни, Самоков�ка духовна околи�.
118.Драгалев�ки мана�тир "Св.Богородица", 14 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 15 авгу�т, Софий�ка духовна околи�.
119.Дървенишки мана�тир "Св.Пророк Или�", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 20 юли, Софий�ка духовна околи�.
120.Елешнишки мана�тир "Св.Богородица", 13 век, недей�тващ, храмов празник 15 авгу�т, Софий�ка духовна околи�.
121.Жабл�н�ки мана�тир "Св.Иоан Предтеча", обн. 19 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 20 �нуари /�тар �тил/, Радомир�ка духовна околи�.
122.�.Живково - мана�тир "Св.Дух", 19 век, недей�тващ, храмов празник Понеделник �лед Петде�етница /подвижен/, Ихтиман�ка духовна околи�.
123.Земен�ки мана�тир "Св.Иоан Бого�лов", 11 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 8 май, Радомир�ка духовна околи�.
124.Или�н�ки мана�тир "Св. Пророк Или�", 12 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 20 юли, Софий�ка духовна околи�.
125.И�крецки мана�тир "Св.Богородица", 13 век, обновен 17 век, недей�тващ, храмов празник 15 авгу�т, Софий�ка духовна околи�.
126.Калка� - мана�тир "Св.Петка" /кв.Калка�, Перник/, обновен 20 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 14 октомври, Софий�ка духовна околи�.
127. Кладнишки мана�тир "Св.�иколай", 13 век, обновен 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 6 декември, Софий�ка духовнаоколи�.
128. Кли�ур�ки мана�тир "Св.Петка", 13 век, обновен 18 век, Деи�тващ, мъжки, храмов празник 14 октомври, Софий�ка духовна околи�.
129. Кн�жев�ки мана�тир "Покров Богородичен", 20 век, дей�тващ, девич�ки, храмов празник 14 октомври /�тар �тил/, Софий�ка духовна околи�.
130. Кокал�н�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 13 век, дей�тващ, мъжки, храмов празник 8 ноември, Софий�ка духовна околи�.
131. Кремиков�ки мана�тир "Св.Георги Победоно�ец", 13 век, деи�тващ, девиче�ки, храмов празник 6 май, Софий�ка духовна околи�.
132. Курил�ки мана�тир "Св.Иван Рил�ки", 12 век, недей�тващ, храмов празник 19 октомври, Софий�ка духовна околи�.
133. Лозен�ки мана�тир "Св.�п.Петър и Павел", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 29 юни, Софий�ка духовна околи�.
134. Лозен�ки мана�тир "Св.Спа�", 13 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник на Възне�ение Го�подне /подвижен/, Софий�ка духовна околи�.
135. Люлин�ки мана�тир "Св.Св.Кирил и Методий", 13 век, обновен 19 век,дей�тващ, без мона�и, храмов празник 11 май, Софий�ка духовна околи�.
136. Маломалов�ки мана�тир "Св.�иколай", 16 век, недей�тващ , храмов празник 6 декември, Софий�ка духовна околи�.
137. �еделишки мана�тир "Св.�тана�ий", 19 век, недей�тващ, храмов празник 2 май, Трън�ка духовна околи�.
138. Обрадов�ки мана�тир "Св.Мина", 20 век, дей�тващ, девиче�ки ,храмов празник 11 ноември, � а�змо, Софий�ка духовна околи�
139. Орландов�ки мана�тир "Св. Три Светители", 19 век, дей�тв мона�и, храмов празник 30 �нуари,Софий�ка духовна околи�.
140. О�еновлашки мана�тир "Св Богородица" /�ъщо и "Седемте пре�тола"/, 11 век, обновен 19 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 8 �ептември, Софий�ка духовна околи�.
141. �.Очуша - мана�тир "Св.Пророк Или�", 19 век, недей�тващ, храмов празник 20 юли, Ихтиман�ка духовна околи�.
142. Пернишки мана�тир "Св.Пантелеймон", 20век, дей�тващ, С мона�и, храмов празник 27 юли, Софий�ка духовна околи�.
143. Пещер�ки мана�тир "Св.�икола", 12 век, обновен 17 век, недей�тващ, храмов празник 6 декември, Радомир�ка духовна околи�.
144. Подгумер�ки мана�тир "Св.Димитър", 13 век, обновен 19 век, недей�тващ, храмов празник 26 октомври, Софий�ка духовна ококи�.
145. Равнопол�ки мана�тир "Св.40 мъченици", 13 век, дей�тващ мона�и, храмов празник 9 март, Софий�ка духовна околи�.
146. Радибошки мана�тир "Св.Троица", 14 век, недей�тващ, храмов празник на Петде�етница /подвижен/, Радомир�ка духовна околи�.
147. Разбоишки мана�тир "Въведение Богородично", 4-6 век, обновен- 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 21 ноември, Софий�ка духовна околи�.
148. �.Ребро-�.Кривоно� - мана�тир "Св.�икола", 19 век, недей�тващ, храмов празник 6 декември, Трън�ка духовна околи�.
149. Ре�илов�ки мана�тир "Покров Богородичен", 20 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 1 октомври, Дупнишка духовна околи�
150. Самоков�ки девиче�ки мана�тир "Покров Богородичен", 18 вЕК, дей�тващ, храмов празник 1 октомври, Самоков�ка духовна околи�.
151. Самоков�ки мана�тир "У�пение Богородично"/�з.И�кър/, 18 век ,недей�тващ, храмов празник 15 авгу�т, Самоков�ка духовна окол;
152. гр.Сапарева бан� - мана�тир "Св.Стефан", 20 век, дей�тващ мъжки, храмов празник 27 декември, Дупнишка духовна околи�.
153. Се�лав�ки мана�тир "Св.�икола", 14 век, обновен 16 век, недей�тващ, храмов празник 6 декември, Софий�ка духовна околи�.
154. Трън�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 13 век, обновен 17 век. недей�тващ, храмов празник 8 ноември, Трън�ка духовна околи�.
155. Урвишки мана�тир "Св.�икола", 12 век, недей�тващ, храмов празник 9 Май, Софий�ка духовна околи�.
156. Челопечен�ки мана�тир "Св. Богородица", 19 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 15 авгу�т, Софий�ка духовна околи�.
157. Чепин�ки мана�тир "Св.Пророк Или�" /�.Чепино/, 19 век, недей�тващ, храмов празник 20 юли, Радомир�ка духовна околи�.
158. Чепин�ки мана�тир "Св.Три Светители"/�.Чепинци/, 13 век, дей�тващ, девиче�ки, храмов празник 30 �нуари, Софий�ка духови околи�.
159. Чепърлен�ки мана�тир "Св.Петка", 19 век, дей�тващ, без мон; храмов празник 14 октомври, Софий�ка духовна околи�.
160. Шиеков�ки мана�тир "Св.�рхангел Михаил" /кв.Обединение, Ко�тинброд/, 13 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 8 ноември, Софий�ка духовна околи�.
161. �. Шума - мана�тир "Св.�рхангел Михаил", 18 век, дей�тващ, без мона�и, храмов празник 8 ноември, Софий�ка духовна околи�.


информацията е взета от саита на http://bulgarianmonasteries.com/
Пишете ми или ми изпратете sms kакво ми�лите за този �айт